Primary, Secondary & Kindergarten Teachers Needed

 • นครศรีธรรมราช
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 03:30:30 GMT
Sithammarat Suksa School (EPAMC), is looking for a few more awesome teachers to join our team in Nakhon Si Thammarat, Thailand in May! . Early Years: 2 or 3...
Job Details
Jeremy

Well Site Representative

 • นครศรีธรรมราช
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 06:59:52 GMT
Chevron is one of the world's leading energy companies, with approximately 60,000 employees working in countries around the world. We explore, produce and...
Job Details
Chevron

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ

 • ท่าศาลา, นครศรีธรรมราช
 • Posted on: Thu, 18 Jan 2018 11:09:30 GMT
ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 47/๒๕60 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลย...
Job Details
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการการศึกษา

 • ท่าศาลา, นครศรีธรรมราช
 • Posted on: Thu, 18 Jan 2018 11:09:30 GMT
ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 49/๒๕60 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห...
Job Details
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

 • ท่าศาลา, นครศรีธรรมราช
 • Posted on: Thu, 18 Jan 2018 11:09:29 GMT
ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 50/๒๕60 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาว...
Job Details
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • ท่าศาลา, นครศรีธรรมราช
 • Posted on: Thu, 18 Jan 2018 11:09:11 GMT
ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 46/2560 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ศ...
Job Details
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ครั้งงที่ 64/2560

 • ท่าศาลา, นครศรีธรรมราช
 • Posted on: Thu, 18 Jan 2018 05:08:59 GMT
ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 64/2560 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายประยุกต์ สังกัดสำน...
Job Details
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เซลล์ซุปเปอร์ไวเซอร์

 • ร่อนพิบูลย์, นครศรีธรรมราช
 • Posted on: Wed, 17 Jan 2018 12:07:52 GMT
- เปิดตลาดเพื่อหาลูกค้ารายใหม่ - เยี่ยมร้านค้าตามที่บริษัทกำหนด - ควบคุมตรวจนับสินค้าในรถขายของตนเองทุกวัน เพื่อให้มีจำนวนสินค้าตรงกันทั้งของจริง และในระบบฐานข...
Job Details
บริษัท จอมธนา จำกัด

ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งผู้จัดการสำนักงาน และเจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจ สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • ท่าศาลา, นครศรีธรรมราช
 • Posted on: Thu, 18 Jan 2018 05:08:59 GMT
ตามที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งผู้จัดการสำนักงาน 1 อ...
Job Details
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

 • ท่าศาลา, นครศรีธรรมราช
 • Posted on: Wed, 17 Jan 2018 05:08:15 GMT
ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาล...
Job Details
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาคสนาม / เจ้าหน้าที่รับ - ส่งเอกสาร

 • สิชล, นครศรีธรรมราช
 • Posted on: Tue, 16 Jan 2018 05:37:38 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นครศรีธรรมราช (สิชล) เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 18,000 วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00...
Job Details
ไพวอท

เจ้าหน้าที่ขายประกันภัยรถยนต์

 • เมืองนครศรีธรรมราช, นครศรีธรรมราช
 • Posted on: Tue, 16 Jan 2018 12:03:51 GMT
1.ติดต่อประสานงานกับบริษัทประกันภัย 2.ให้ข้อมูลเรื่องประกันภัยรถยนต์แก่ลูกค้า 3.เช็คเบี้ยประกันให้กับลูกค้า 4.ติดตาม ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาทำประกัน สถานที...
Job Details
บริษัท ฮอนด้า เทิดพระเกียรติ นครศรีธรรมราช จำกัด

เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ

 • เมืองนครศรีธรรมราช, นครศรีธรรมราช
 • Posted on: Mon, 15 Jan 2018 06:04:23 GMT
วางแผน ควบคุมดูแลงานทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ ได้แก่ งานวางแผนกำลังคน งานสรรหาว่าจ้าง งานบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานพัฒนาบุคลากร งานประเมินผลงาน งานบริหารจ...
Job Details
บริษัท สยามเทค กรุ๊ป 999 จำกัด

Native English Teacher

 • พิปูน, นครศรีธรรมราช
 • Posted on: Tue, 16 Jan 2018 00:45:39 GMT
Phipoon Sangkharak Pracha Utith school in the quaint and beautiful countryside of Nakhon Si Thammarat, southern Thailand is looking for a full-time native...
Job Details
Phipoon Sangharak Pracha Utith School

ประกาศขยายเวลาพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตร์

 • ท่าศาลา, นครศรีธรรมราช
 • Posted on: Sun, 14 Jan 2018 17:07:22 GMT
ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตร์ สำนักว...
Job Details
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) ประจำสาขานครศรีธรรมราช

 • นครศรีธรรมราช
 • Posted on: Sun, 14 Jan 2018 23:39:11 GMT
ระดับเงินเดือน 10,000 + ค่าคอมมิชชั่น ลักษณะการทำงาน - ลงพื้นที่เฝ้ายึดรถ - ติดต่อเจรจากับลูกค้า - รายงานผลการยึดและลงพื้นที่ให้แผนกทราบความคืบหน้าของงาน ค...
Job Details
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำนครศรีธรรมราช

 • นครศรีธรรมราช
 • Posted on: Sun, 14 Jan 2018 23:38:38 GMT
ระดับเงินเดือน 9,000-12,000 ลักษณะการทำงาน ติดตั้ง-ซ่อมระบบกล้องวงจรปิดทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยงานส่วนใหญ่เป็นภายนอกอาคาร เป็นกล้องชนิด ไอพี ใช้สายไฟเบอร...
Job Details
บริษัท ไฮเทคนคร กรุ๊ป จำกัด

เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาเวบไซต์ (Web Design) ประจำสาขานครศรีธรรมราช

 • นครศรีธรรมราช
 • Posted on: Sun, 14 Jan 2018 23:38:26 GMT
ระดับเงินเดือน 15,000++ ลักษณะการทำงาน ออกแบบ & ดูแล & พัฒนา website ออกแบบ Poster, Brochure, Graphic, Art ออกแบบ VDO Presentation ดูแล facebook ของบริษ...
Job Details
บริษัท ไฮเทคนคร กรุ๊ป จำกัด

Project Sales ประจำนครศรีธรรมราช

 • นครศรีธรรมราช
 • Posted on: Sun, 14 Jan 2018 23:38:26 GMT
ระดับเงินเดือน 10,000 บาท+เบี้ยขยัน+ คอมมิชชั่น ลักษณะการทำงาน * ติดต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเสนอสินค้า คุณสมบัติผู้สมัคร 1. มีประสบการณ์งานขายหน...
Job Details
บริษัท ไฮเทคนคร กรุ๊ป จำกัด

พนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์

 • ท่าศาลา, นครศรีธรรมราช
 • Posted on: Fri, 12 Jan 2018 05:05:27 GMT
ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัฑิต สาขาอาเซ...
Job Details
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


jobs by Indeed job search


Advertisements