พนักงานบัญชี/บัญชีต้นทุน

 • ชุมแพ, ขอนแก่น
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 05:57:30 GMT
- วิเคราะห์การขายสินค้า - ทำรายงานเสนอผู้บริหาร - สรุปการขายในแต่ละเดือน - ตรวจสอบราคาสินค้าเรื่องC/Nเจ้าหนี้ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน...
Job Details
บริษัท เคทีอิเลคทริค จำกัด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

 • เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 05:57:30 GMT
1.ตรวจสอบวิเคราะห์สภาพการณ์ เหตุการณ์อันทีอาจจะก่อเกิดอุบัติเหตุและหาแนว ทางแก้ไข , สรุปวิเคราห์อุบัติเหตุทีเกิดขึนและหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบเพือไม่ให้เก...
Job Details
บริษัท ที.ไอ.ที.อีเล็คทรอนิคส์ จำกัด

เจ้าหน้าที่บังคับคดี

 • เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น
 • Posted on: Thu, 18 Jan 2018 11:58:14 GMT
- ตั้งเรื่องบังคับคดี ยึดทรัพย์ ยึดกรรมสิทธิ์ อายัดทรัพย์ - คัดถ่ายเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ตรวจสอบสภาพทรัพย์ ถ่ายภาพทรัพย์ - ตรวจสอบความคืบหน้าในสำนวน กรมบังคับคดี ...
Job Details
บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด

ผู้จัดการสาขาฝึกหัด

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Thu, 18 Jan 2018 11:57:55 GMT
รับผิดชอบดูแลและบริหารงานในสาขาที่รับผิดชอบ ในงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ รวมทั้งการบริหารทีมงานในสาขา เพื่อบรรลุให้ได้ตามเป...
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

พนักงานขาย

 • เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น
 • Posted on: Thu, 18 Jan 2018 11:58:25 GMT
พนักงานขาย ประจำร้าน Studio7 - หน้าที่คือหลักก็คือการแนะนำขายผลิตภัณฑ์ Apple และอุปกรณ์เสริม พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ สถานที่ปฏิบัต...
Job Details
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

Sales SI

 • เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น
 • Posted on: Thu, 18 Jan 2018 11:58:13 GMT
-เตรียม/กำหนดแผนธุรกิจงานขายของแต่ละประเภทของกลุ่มลูกค้าองค์กร กำหนดKPI เพื่อวัดผลรายเดือน/ไตรมาส/ปี -ดำเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายการขายของบริษัทในช่องทางต...
Job Details
บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน ) และบริษัทในเครือ

เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ

 • เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น
 • Posted on: Wed, 17 Jan 2018 12:00:32 GMT
1.ติดต่อประสานงาน และทำการกตลาด หาลูกค้า 2.จัดทำสัญญาสินเชื่อ 3. บริการลูกค้าที่มาขอสินเชื่อ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น...
Job Details
บริษัท ซีเอแอล ลีสซิ่ง จำกัด

Branch Manager

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Wed, 17 Jan 2018 07:18:36 GMT
Work with Marketing Manager (Agency & Branch) to achieve Company Target. Manage the daily activities of the branch office, Develop new client, Provide...
Job Details
บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หัวหน้าฝ่ายบุคคล/ธุรการ- หัวหน้าแผนกคลังสิน

 • เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 16 Jan 2018 05:58:01 GMT
1.รับผิดชอบงานบุคคลทั้งระบบ 2.ควมคุมดูแลและรับผิดชอบงานจัดซื้อ 3.ควมคุมดูแลและรับผิดชอบงานสโตร์และคลังสินค้า 4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 5...
Job Details
บริษัท กรุงเทพแหอวน จำกัด

Plant HR Manager

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 16 Jan 2018 11:22:10 GMT
Job Description Recruitment, Induction & Exit Planning Plan for yearly manpower requirements to support business agenda. Identify the overall recruitment...
Job Details
Mondelez International

เจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน

 • บ้านไผ่, ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 16 Jan 2018 05:58:01 GMT
1. คิดราคาสินค้าของบริษัท และตั้งเป็นราคามาตรฐาน 2. การสนับสนุนการทำงานของฝ่ายขายในการคำนวณราคาสินค้า 3. การทราบรายละเอียดของวัตถุดิบเพื่อให้สามารถคำนวณราคาได...
Job Details
บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ

 • บ้านไผ่, ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 16 Jan 2018 05:58:01 GMT
1. จัดทำฐานข้อมูลในโปรแกรมสำเร็จรูป และข้อมูลทั่วไป 2. รวบรวม วิเคราะห์ วางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 3. จัดทำข้อมูลเอกสารทั้งระบบให้แผนกต่างๆ 4....
Job Details
บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วยแทนพนักงานขาย ประจำห้างโรบินสัน สาขา ขอนแก่น

 • เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 16 Jan 2018 05:38:06 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น (เมือง) เงินเดือน(บาท) : 9,000+ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผ...
Job Details
บริษัท นิธิตา จำกัด

Secretary / Coordinator (เลขานุการประสานงานฝ่าย Marketing&Sales

 • เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 16 Jan 2018 11:57:53 GMT
1.ให้การสนับสนุนงานที่เป็นกิจวัตรของหัวหน้าฝ่ายในด้านของการจัดการงานธุรการและงานที่เกี่ยวกับเลขานุการ เช่น การส่งแฟกซ์ อีเมล์ เตรียมเอกสาร พิมพ์เอกสาร...
Job Details
บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด

พนักงานขายประจำพื้นที่ขอนแก่น สัญญาจ้าง 6 เดือน

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 16 Jan 2018 11:57:53 GMT
ด่วน! บริษัทฯกำลังจะเปิดรับสมัครพนักงานขายประจำพื้นที่ขอนแก่น สัญญาจ้าง 6 เดือน เอกสารสมัครงาน - ประวัติการทำงาน (Resume) พร้อมสำเนาใบขับขี่ คุณ มีใจร...
Job Details
Philip Morris (Thailand) Limited

Cost Analyst

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 16 Jan 2018 11:22:10 GMT
Job Description Accounting: Manage the closing process, including reviewing Standard Cost and Transfer Pricing, reviewing journal entries, performing FI-COPA...
Job Details
Mondelez International

ผู้จัดการแผนกการผลิต

 • บ้านไผ่, ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 16 Jan 2018 05:58:11 GMT
1. ดูแล ควบคุม ตรวจสอบของพนักงานและกระบวนการทำงานในฝ่ายผลิต และฝ่ายประกันคุณภาพ และฝ่ายอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2. ป้องกันปัญหาคุณภาพมิให้เกิดขึ้นในกระบวนการผล...
Job Details
บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • บ้านไผ่, ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 16 Jan 2018 05:58:01 GMT
1. รับความต้องการจากแผนกต่างๆ และผู้บริหารเพื่อสร้างโปรแกรมรองรับการทำงาน 2. วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ จัดลำดับความสำคัญ และดูความเชื่อมโยงการทำงาน 3....
Job Details
บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ชำนาญการด้านย้อมสิ่งทอ

 • บ้านไผ่, ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 16 Jan 2018 05:58:01 GMT
1. ควบคุมกระบวนการด้านการย้อม (สิ่งทอ) 2. วิเคราะห์กระบวนการทำงาน ติดตามงานพนักงานฝ่ายผลิตให้ดำเนินการตามที่กำหนดด้านการย้อม 3. ตรวจสอบคุณภาพด้านการย้อม สถานท...
Job Details
บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้จัดการแผนกการตลาด-การสื่อสารด้านเทคโนโลยี

 • บ้านไผ่, ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 16 Jan 2018 05:58:01 GMT
1. วางแผนงานและบริหารจัดการด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 2. สร้างเครื่องมือสนับสนุนงานขาย เช่น sales kit, Brochure, Catalog และ Sample เป็นต้น 3. การสื...
Job Details
บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด


jobs by Indeed job search


Advertisements